Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

En ny bug varje dag

H.D Moore som bland annat gjort verktyget Metasploit har testat säkerheten hos olika webbläsare. Som ett resultat av denna forskning lovar han nu att släppa en ny bug varje dag under juli månad.

H.D Moore som bland annat gjort verktyget Metasploit har testat säkerheten hos olika webbläsare. Som ett resultat av denna forskning lovar han nu att släppa en ny bug varje dag under juli månad. Detta beskriver H.D Moore mera utförligt i hans blogg där även sårbarheterna kan återfinnnas.

Sitic följer utvecklingen och kommer att publicera mer information på vår hemsida när denna blir tillgänglig. Under tiden har både Microsoft och CERT/CC tagit fram dokument som beskriver hur en webbläsare kan göras säkrare.

CERT/CC - Securing Your Web Browser
CERT/CC - Frequently Asked Questions About Malicious Web Scripts Redirected by Web Sites
Microsoft - Improve the safety of your browsing and e-mail activities

CERIAS - Center for Education and Research in Information Assurance and Security listar användbara säkerhetstillägg för Firefox i två blogginlägg.

Useful Firefox Security Extensions
More Useful Firefox Security Extensions