Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Veckobrev

Sitics veckobrev v 44

Det är fredag, här är Sitics veckobrev.

Nya artiklar

Intrång i amerikanskt vattenförsörjningssystem
http://blogs.abcnews.com/theblotter/2006/10/hackers_penetra.html

Intressant artikel om tillgänglighetsattacken mot bloggsystem i våras
http://www.wired.com/wired/archive/14.11/botnet.html

Växande botnets befaras ligga bakom den senaste tidens ökning av spam
http://www.theregister.co.uk/2006/10/31/botnet_spam_surge/

Kvantdatornätverk befaras bli mycket sårbara för attacker
http://www.securityfocus.com/news/11421/1

Skadlig kod för mobiltelefoner sägs vara på frammarsch
http://www.zdnet.com.au/news/security/soa/Mobile_viruses_set_to_explode/0,130061744,339271982,00.htm

IT-säkerhetsarbetet kommer att möta asymmetrisk krigföring
http://www.infoworld.com/article/06/10/30/44FEsecfuture_1.html

Rysk-engelsk industrispionagehärva
http://www.out-law.com/default.aspx?page=7434

SANS Forskningschef: "Kineserna är inne i hälften av våra myndighetsnät"
http://federaltimes.com/index.php?S=2323081

Nederländerna: 1200 sårbara valautomater tas ur bruk inför nästa månads val
http://www.theregister.co.uk/2006/10/31/dutch_votingmachines_inadequate/

UK: ISP:ernas branschorganisation vädjar till parlamentsutskott att inte införa högre säkerhetskrav
http://www.computeractive.co.uk/computeractive/news/2167564/isps-doing-lot-protect

UK: Polisen har problem med att spåra IT-kriminalitet
http://www.vnunet.com/computing/news/2167740/police-fail-record-crime

USA: Myndigheternas obligatoriska redovisning av IT-säkerhetsstatus tar resurser från själva IT-säkerhetsarbetet
http://federaltimes.com/index.php?S=2316442

USA: Har flera kritiska infrastrukturer blivit utsatta för utpressning vid äventyr av attack?
http://www.sans.org/newsletters/newsbites/newsbites.php?vol=8&issue=86&rss=Y#301

Övrigt i veckan

Motion till riksdagen om ökade resurser och befogenheter till Sitic
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={3E331D3B-6574-4BD5-8DCD-B64A82D83201}

Chefen för CERT/CC i podcast om organisationens verksamhet och framtid
http://www.cert.org/podcast/show/pethia.html

ENISA's nyhetsbrev kvartal 3
http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/publications/enisa_quarterly_10_06.pdf

Nya Särskilda råd från Sitic

Microsoft Internet Explorer "0-day"-sårbarhet i WScript.shell
Microsoft Internet Explorer innehåller en sårbarhet i ett objekt, WScript.shell. För att utnyttja sårbarheten krävs att en användare luras till att besöka en webbplats som innehåller ett specialformaterat WScript.shell-objekt, vilket i sin tur kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet. Det finns för tillfället ingen säkerhetsuppdatering att tillgå. (SR06-144)

Microsoft Visual Studio 2005 sårbart
En sårbarhet har upptäckts i MS Visual Studio 2005. En ActiveX-komponent "WMI Object Broker control", vilken ingår i WmiScriptUtils.dll, kan utnyttjas till att köra godtycklig kod med samma rättigheter som den inloggade användaren. För att utnyttja sårbarheten krävs att en användare luras till att besöka en webbplats innehållandes kod som drar nytta av
säkerhetsproblemet. (SR06-143)

Wireshark - Ett flertal sårbarheter
Flera sårbarheter har upptäckts i Wireshark. Analysfunktionerna för protokollen: HTTP, LDAP, XOT, WBXML, samt MIME innehåller sårbarheter, vilka kan leda till att de kan krascha. En angripare kan genom att skicka specialgjorda paket för de angivna protokollen orsaka en blockeringsattack på det sårbara systemet. (SR06-142)

Sitic i veckan

Inom vidareutvecklingen av våra nätverksmonitoreringssystem har vi i veckan träffat utvecklarna av den lösning vi implementerar. För mer detaljer om monitoreringslösningen kan ni se Rogier Spoors presentation från Sitics vårseminarium.