Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Windows, klientprogramvara, Microsoft

SR07-089 Microsoft - Säkerhetsbulletiner för Juli 2007

Sårbarheter upptäckta i Microsoft Windows, Office och .NET Framework.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-1756, CVE-2007-3029, CVE-2007-3030 CVE-2007-0040, CVE-2007-3028 CVE-2007-0041, CVE-2007-0042, CVE-2007-0043

MS07-036: Tre sårbarheter har upptäckts i Excel som kan medge godtycklig kodexekvering. Om en angripare lyckas lura en användare att öppna en specialkonstruerad excel-fil kan kod exekveras med samma rättigheter som den inloggade användaren. MS07-036 klassificeras av Microsoft som upp till "Critical".

MS07-039: Två sårbarheter har upptäckts i Microsoft Windows. Sårbarheterna består båda i en bristfällig hantering av LDAP-förfrågningar i Active Directory. Utnyttjande av sårbarheterna kan leda till exekvering av godtycklig kod respektive brott i tillgängligheten (DoS). Av Microsoft ges som allvarligast klassificeringen "Critical".

MS07-040: Sårbarheter har upptäckts i .NET Framework PE Loader service, ASP.NET och .NET Framework 2.0 JIT Compiler service. Den förstnämnda sårbarheten kan medge kodexekvering. Lika så den sistnämnda. Sårbarheten i ASP.NET kan leda till informationsläckage. Microsoft klassificerar MS07-040 upp till "Critical".

Påverkade versioner

 • Excel 2000 Service Pack 3
 • Excel 2003 Service Pack 2
 • Excel 2003 Viewer
 • Excel 2007
 • Microsoft Office Compatibility Pack for Word Excel, and PowerPoint 2007 File Formats
 • Windows 2000 Service Pack 4
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2003 x64 Edition
 • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
 • Windows Server 2003 with SP1 för Itanium-based Systems
 • Windows Server 2003 with SP2 för Itanium-based Systems
 • Microsoft .NET FrameWork 1.0
 • Microsoft .NET FrameWork 1.1
 • Microsoft .NET FrameWork 2.0

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS07-036.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS07-039.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS07-040.mspx