Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Check point, krypto

SR08-102 Check point - IP-adresskollision i VPN-1

Sårbarhet i Check Point VPN-1 kan leda till otillgänglighet eller läckage av information.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Robert Mitchell vid PureSecurity har upptäckt en sårbarhet i Check Point VPN-1.

En kollision uppstår om en fjärransluten VPN-1-klient innehar en IP-adress som även finns i krypteringsdomänen för en förmedlingsnod (eng. gateway) som är i ett VPN med den nod som klienten är uppkopplad mot.

Kollisionen kan leda till att kopplet mellan förmedlingsnoderna bryts eller att information läcker till klienten.

Påverkade versioner

  • Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R65
  • Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R62
  • Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R61
  • Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R60

Mer information och programrättningar

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/...partition=null&product=VPN-1
http://www.kb.cert.org/vuls/id/992585
http://puresecurity.com.au/index.php?action=fullnews&id=5