Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara, Apple

SR08-103 Apple - Sårbarheter i Safari

13 sårbarheter i webbläsaren Safari. Som allvarligast kan kodexekvering medges.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-0050 CVE-2008-1001 CVE-2008-1002 CVE-2008-1003 CVE-2008-1004 CVE-2008-1005 CVE-2008-1006 CVE-2008-1007 CVE-2008-1008 CVE-2008-1009 CVE-2008-1010 CVE-2008-1011

I samband med Safari 3.1 har Apple redovisat en rad sårbarheter som åtgärdats i den nya versionen. Sårbarheterna rör bland annat bristande validering av certifikat, möjlighet till stöld av cookies och potentiell kodexekvering i samband med hantering av JavaScript.

Påverkade versioner

  • Apple Safari för Windows innan 3.1
  • Apple Safari för Mac innan 3.1

Mer information och programrättningar

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307563