Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Apple

SR08-104 Apple Security Update 2008-002 - Sårbarheter i Mac OS X

Årets andra säkerhetsuppdatering från Apple korrigerar ett antal sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-0044 CVE-2008-0045 CVE-2005-3352 CVE-2006-3747 CVE-2007-3847 CVE-2007-5000 CVE-2007-6388 CVE-2007-5000 CVE-2007-6203 CVE-2007-6388 CVE-2007-6421 CVE-2008-0005 CVE-2008-0048 CVE-2008-0049 CVE-2008-0057 CVE-2008-0997 CVE-2008-0046 CVE-2008-0050 CVE-2007-3725 CVE-2007-4510 CVE-2007-4560 CVE-2007-5759 CVE-2007-6335 CVE-2007-6336 CVE-2007-6337 CVE-2008-0318 CVE-2008-0728 CVE-2006-6481 CVE-2007-1745 CVE-2007-1997 CVE-2007-3725 CVE-2007-4510 CVE-2007-4560 CVE-2007-0897 CVE-2007-0898 CVE-2008-0318 CVE-2008-0728 CVE-2008-0051 CVE-2008-0052 CVE-2008-0596 CVE-2008-0047 CVE-2008-0053 CVE-2008-0882 CVE-2005-4077 CVE-2007-6109 CVE-2007-5795 CVE-2007-2799 CVE-2008-0054 CVE-2008-0055 CVE-2008-0056 CVE-2008-0058 CVE-2008-0059 CVE-2008-0060 CVE-2008-0987 CVE-2007-5901 CVE-2007-5971 CVE-2008-0062 CVE-2008-0063 CVE-2008-0988 CVE-2008-0989 CVE-2008-0990 CVE-2007-4752 CVE-2008-0992 CVE-2007-1659 CVE-2007-1660 CVE-2007-1661 CVE-2007-1662 CVE-2007-4766 CVE-2007-4767 CVE-2007-4768 CVE-2007-4887 CVE-2007-3378 CVE-2007-3799 CVE-2008-0993 CVE-2008-0994 CVE-2008-0995 CVE-2008-0996 CVE-2008-0998 CVE-2008-0999 CVE-2008-1000 CVE-2007-4568 CVE-2007-4990 CVE-2006-3334 CVE-2006-5793 CVE-2007-2445 CVE-2007-5266 CVE-2007-5267 CVE-2007-5268 CVE-2007-5269 CVE-2007-5958 CVE-2008-0006 CVE-2007-6427 CVE-2007-6428 CVE-2007-6429

Apple Security Update 2008-002 korrigerar ett antal sårbarheter i Mac OS X. Bland de sårbara komponenterna finns: AFP Client, AFP Server, AppKit, Application Firewall, CoreFoundation, CoreServices, CUPS, Foundation, Help Viewer, Image Raw, libc, mDNSResponder, notifyd, pax archive utility, Podcast Producer, Preview, Printing, System Configuration, UDF, samt Wiki Server.

Orättade kan sårbarheterna utnyttjas för bland annat tillgänglighetsattacker samt för att köra godtycklig kod på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • Mac OS X 10.4.10 och tidigare
  • Mac OS X Server 10.4.10 och tidigare
  • Mac OS X 10.5.1 och tidigare
  • Mac OS X Server 10.5.1 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307562
http://www.securityfocus.com/bid/28304/