Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, HP

SR08-113 HP - Sårbarhet i 'HP TCP/IP Services for OpenVMS'

En sårbarhet, som kan leda till otillåten åtkomst av ett sårbart system, har identifierats i 'HP TCP/IP Services for OpenVMS'.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-0214

En sårbarhet har identifierats i 'HP TCP/IP Services for OpenVMS'. Vid ett effektiv utnyttjande kan sårbarheten leda till otillåten åtkomst av det sårbara systemet. Sårbarheten är vid skrivandets stund inte specificerad, men existerar i den SSH-server som används.

En rättning finns att tillgå från HP.

Påverkade versioner

  • HP OpenVMS on HP Alpha running TCP/IP Services for OpenVMS v5.4 prior to ECO 7
  • HP OpenVMS on HP Integrity and HP Alpha running TCP/IP Services for OpenVMS v5.5 prior to ECO 3
  • HP OpenVMS on HP Integrity and HP Alpha running TCP/IP Services for OpenVMS v5.6 prior to ECO 2

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/28486

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/1009

http://secunia.com/advisories/29566