Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Tillägg webbläsare, klientprogramvara, Apple

SR08-117 Apple QuickTime - Ett flertal sårbarheter identifierade

Apple har släppt version 7.4.5 av QuickTime, som rättar ett flertal allvarliga sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-1013 CVE-2008-1014 CVE-2008-1015 CVE-2008-1016 CVE-2008-1017 CVE-2008-1018 CVE-2008-1019 CVE-2008-1020 CVE-2008-1021 CVE-2008-1022 CVE-2008-1023

Sårbarheterna kan vid ett effektivt utnyttjande leda till informationsläckage och exekvering av godtycklig kod på ett sårbart system. Totalt är det 11 sårbarheter som rättas till.

För mer information om respektive sårbarhet: http://support.apple.com/kb/HT1241

Påverkade versioner

 • Apple QuickTime Player 7.4.1
 • Apple QuickTime Player 7.3.1 .70
 • Apple QuickTime Player 7.3.1
 • Apple QuickTime Player 7.1.6
 • Apple QuickTime Player 7.1.5
 • Apple QuickTime Player 7.1.4
 • Apple QuickTime Player 7.1.3
 • Apple QuickTime Player 7.1.2
 • Apple QuickTime Player 7.1.1
 • Apple QuickTime Player 7.0.4
 • Apple QuickTime Player 7.0.3
 • Apple QuickTime Player 7.0.2
 • Apple QuickTime Player 7.0.1
 • Apple QuickTime Player 7.4
 • Apple QuickTime Player 7.4
 • Apple QuickTime Player 7.3
 • Apple QuickTime Player 7.2
 • Apple QuickTime Player 7.1

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT1241

http://www.securityfocus.com/bid/28583

http://secunia.com/advisories/29650