Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR08-199 SUN - Flera sårbarheter i Firefox v2.0 för Solaris 10

Ett flertal sårbarheter i Firefox v2.0 påverkar Sun Solaris 10, effektivt utnyttjande kan leda till kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-0412 CVE-2008-0413 CVE-2008-0414 CVE-2008-0415 CVE-2008-0416 CVE-2008-0417 CVE-2008-0418 CVE-2008-0419 CVE-2008-0420 CVE-2008-0591 CVE-2008-0592 CVE-2008-0593 CVE-2008-0594 CVE-2008-1233 CVE-2008-1234 CVE-2008-1235 CVE-2008-1236 CVE-2008-1237 CVE-2008-1238 CVE-2007-4879 CVE-2008-1195 CVE-2008-1240 CVE-2008-1241 CVE-2008-1380

Firefox v2.0 för Sun Solaris 10 innehåller ett antal sårbarheter. Dessa är spridda på skalan mellan Cross Site Scripting till exekvering av godtycklig kod på det sårbara systemet.

För mer information kring sårbarheterna:
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-01.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-02.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-03.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-04.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-05.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-06.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-07.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-08.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-09.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-10.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-11.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-13.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-14.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-15.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-16.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-17.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-18.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-19.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-20.html

Påverkade versioner

  • FIrefox v2.0 för Solairs 10

Mer information och programrättningar

http://blogs.sun.com/security/entry/sun_alert_238492_multiple_security http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-238492-1