Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR09-097 IBM - Sårbarhet i WebSphere MQ

Sårbarheten kan medge godtycklig kodexekvering vid ett effektivt utnyttjande.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-0896

Sårbarheten beror på brister i kontrollen av indata när en klientuppkoppling sker mot WebSphere MQ. Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheten leda till att tjänsten kraschar eller potentiellt medge godtycklig kodexekvering på ett sårbart system.

Rättningar finns att tillgå från IBM, se länkarna nedan.

Påverkade versioner

  • IBM WebSphere MQ 6
  • IBM WebSphere MQ 6.0.2 2
  • IBM WebSphere MQ 6.0.2 3
  • IBM WebSphere MQ 6.0.2 4
  • IBM WebSphere MQ 6.0.2 5
  • IBM WebSphere MQ 6.0.2 6
  • IBM WebSphere MQ 7.0
  • IBM WebSphere MQ 7.0.0 1
  • IBM WebSphere MQ 7.0.0 2

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21386826

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg24023135