Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Blixtmeddelande

BM10-003 - Blixtmeddelande från Sveriges IT-incidentcentrum - Microsoft rättar flera allvarliga sårbarheter i Internet Explorer

Prioritet: Hög
Sitic id: BM10-003
Datum: 2010-03-30
CVE:
CVE-2010-0267 CVE-2010-0488 CVE-2010-0489 CVE-2010-0490
CVE-2010-0491 CVE-2010-0492 CVE-2010-0494 CVE-2010-0805
CVE-2010-0806 CVE-2010-0807

Microsoft har släppt ett uppdateringspaket för Internet Explorer utanför
den ordinarie patch-cykeln. Uppdateringarna åtgärdar tio stycken brister
vara tre klassas av Microsoft som kritiska. Bland annat rättas den så
kallade "0-day"-sårbarhet som vi rapporterade om den 9:e mars. De
allvarligaste bristerna kan möjliggöra exekvering av godtycklig kod.

Observera att alla versioner av Internet Explorer från 5.01 till 8.0
påverkas i olika grad.

Mer information
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-018.mspx
http://www.sitic.se/sarbarheter/sr/sr10-055-microsoft-internet-explorer-innehaaller-flera-allvarliga-saarbarheter
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/981374.mspx
http://www.sitic.se/sarbarheter/sr/sr10-040-microsoft-0-day-i-internet-explorer