Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, OS X, Apple

SR10-054 Apple - Mac OS X Säkerhetsuppdatering

Apple har släppt en säkerhetsuppdatering som rättar ett stort antal sårbarheter i Mac OS X.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2003-0063 CVE-2006-1329 CVE-2008-0564 CVE-2008-0888 CVE-2008-2712 CVE-2008-4101 CVE-2008-4456 CVE-2008-5302 CVE-2008-5303 CVE-2008-5515 CVE-2008-7247 CVE-2009-0033 CVE-2009-0037 CVE-2009-0316 CVE-2009-0580 CVE-2009-0688 CVE-2009-0689 CVE-2009-0781 CVE-2009-0783 CVE-2009-1904 CVE-2009-2042 CVE-2009-2417 CVE-2009-2422 CVE-2009-2446 CVE-2009-2632 CVE-2009-2693 CVE-2009-2801 CVE-2009-2901 CVE-2009-2902 CVE-2009-2906 CVE-2009-3009 CVE-2009-3095 CVE-2009-3557 CVE-2009-3557 CVE-2009-3558 CVE-2009-3558 CVE-2009-3559 CVE-2009-3559 CVE-2009-4017 CVE-2009-4019 CVE-2009-4030 CVE-2009-4142 CVE-2009-4143 CVE-2009-4214 CVE-2009-4214 CVE-2010-0041 CVE-2010-0042 CVE-2010-0043 CVE-2010-0055 CVE-2010-0056 CVE-2010-0057 CVE-2010-0058 CVE-2010-0059 CVE-2010-0060 CVE-2010-0062 CVE-2010-0062 CVE-2010-0063 CVE-2010-0064 CVE-2010-0065 CVE-2010-0393 CVE-2010-0497 CVE-2010-0498 CVE-2010-0500 CVE-2010-0501 CVE-2010-0502 CVE-2010-0503 CVE-2010-0504 CVE-2010-0505 CVE-2010-0506 CVE-2010-0507 CVE-2010-0508 CVE-2010-0509 CVE-2010-0510 CVE-2010-0511 CVE-2010-0512 CVE-2010-0513 CVE-2010-0514 CVE-2010-0515 CVE-2010-0516 CVE-2010-0517 CVE-2010-0518 CVE-2010-0519 CVE-2010-0520 CVE-2010-0521 CVE-2010-0522 CVE-2010-0523 CVE-2010-0524 CVE-2010-0525 CVE-2010-0526 CVE-2010-0533 CVE-2010-0534 CVE-2010-0535 CVE-2010-0537

Apple har släppt en uppdatering av Mac OS X som innehåller ett stort antal säkerhetsreleaterade programrättningar. Bristerna som åtgärdas är av varierande allvarighetsgrad varav flertalet bedöms som allvarliga. För mer information om påverkade produkter och åtgärdade brister se länk nedan.

Påverkade versioner

  • Mac OS X v10.6 - v10.6.2
  • Mac OS X v10.5.8
  • Mac OS X Server v10.5.8

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010/Mar/msg00001.html