Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR10-059 Mozilla - Flera sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey

Mozilla släpper rättningar för flera sårbarheter som kan utnyttjas för att kringgå säkerhetsmekanismer eller medge godtycklig kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-3555 CVE-2010-0173 CVE-2010-0174 CVE-2010-0175 CVE-2010-0176 CVE-2010-0177 CVE-2010-0178 CVE-2010-0179 CVE-2010-0181

Mozilla rättar ett flertal allvarliga sårbarheter i produkterna Firefox, Thunderbird och SeaMonkey.

Ett utnyttjande av sårbarheterna kan leda till att programmet kraschar eller att skadlig kod körs , i så fall med samma rättigheter som det sårbara programmet.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox 3.5.x
  • Mozilla Firefox 3.0.x
  • Mozilla SeaMonkey 2.x
  • Mozilla Thunderbird 3.x

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-16.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-17.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-18.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-19.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-20.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-22.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-23.html