Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Jobba på CERT-SE? Nu söker vi en förvaltningsledare IT inom cybersäkerhet med sista ansökningsdag 17 augusti, samt en administrativ stjärna med it-säkerhetskunskap till vår desk med sista ansökningsdag 23 augusti.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Java, IBM

SR10-069 IBM - Flera sårbarheter i Java SDK 5.0

IBM släpper rättningar för sin Java SDK 5.0 som åtgärdar flera allvarliga säkerhetsbrister.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-0084 CVE-2010-0085 CVE-2010-0088 CVE-2010-0091 CVE-2010-0092 CVE-2010-0094 CVE-2010-0095 CVE-2010-0837 CVE-2010-0838

IBM rättar sin Java SDK 5.0 för att täppa till ett flertal allvarliga sårbarheter. Dessa kan utnyttjas, som allvarligast , för att exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • Versioner före Java SDK 5.0 Service Refresh 11 Fix Pack 1

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21420576

http://secunia.com/advisories/39477/