Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Webbläsare, Apple, Safari

SR10-099 Apple - Uppdateringar till Safari

Stort antal sårbarheter korrigerade i Safari 5.0 och Safari 4.1.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-0544 CVE-2010-1119 CVE-2010-1384 CVE-2010-1385 CVE-2010-1388 CVE-2010-1389 CVE-2010-1390 CVE-2010-1391 CVE-2010-1392 CVE-2010-1393 CVE-2010-1394 CVE-2010-1395 CVE-2010-1396 CVE-2010-1397 CVE-2010-1398 CVE-2010-1399 CVE-2010-1400 CVE-2010-1401 CVE-2010-1402 CVE-2010-1403 CVE-2010-1404 CVE-2010-1405 CVE-2010-1406 CVE-2010-1408 CVE-2010-1409 CVE-2010-1410 CVE-2010-1412 CVE-2010-1413 CVE-2010-1414 CVE-2010-1415 CVE-2010-1416 CVE-2010-1417 CVE-2010-1418 CVE-2010-1419 CVE-2010-1421 CVE-2010-1422 CVE-2010-1749 CVE-2010-1750 CVE-2010-1758 CVE-2010-1759 CVE-2010-1761 CVE-2010-1762 CVE-2010-1764 CVE-2010-1770 CVE-2010-1771 CVE-2010-1774

Apple har släppt nya versioner av webbläsaren Safari. I samband med dessa uppdateringar har ett stort antal sårbarheter tillkännagivits.

Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att exempelvis kringgå säkerhetsrestriktioner, utföra XSS, få tillgång till känslig information eller exekvera godtycklig kod.

För mer detaljerad information om de enskilda sårbarheterna se:

http://support.apple.com/kb/HT4196

Safari 5.0 finns tillgänglig för Mac OS X v10.5 och v10.6, samt Windows. Safari 4.1 finns endast för Mac OS X v10.4. Båda versionerna av Safari åtgärdar samma uppsättning sårbarheter.

Påverkade versioner

  • Apple Safari tidigare än 4.1.

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT4196