Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Apple, Iphone

SR10-147 Apple - Sårbarheter i iOS

Sårbarheter i Apple iOS för iPhone, iPad och iPod touch upptäckta.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Två sårbarheter har upptäckts i Apple iOS. Den första sårbarheten beror på en brist i hanteringen av typsnitt (Compact Font Format) i PDF-filer. Sårbarheten kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod.

Den andra beror på en ospecificerad sårbarhet i kärnan som kan utnyttjas för att förhöja privilegier.

Vid skrivande stund finns inga programrättningar tillgängliga.

Påverkade versioner

  • Apple iOS 4.0.1 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60856

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60857