Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, backup, HP, 0-day

SR10-202 HP - Data Protector sårbart

HP Data Protector sårbart för en tillgänglighetsattack.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

HP Data Protector som är en 'backup'-programvara för servrar och mindre nätverk är sårbart för en integer-överflödning via webb-gränssnittet. Genom att utnyttja sårbarheten kan man försätta systemet i ett icke nåbart tillstånd. Kod för att utnyttja sårbarheten är publicerad.

Påverkade versioner

  • 6.11 och eventuellt tidigare versioner.

Mer information och programrättningar

http://elotrolad0.blogspot.com/2010/10/hp-data-protector-media-operations-611_23.html

http://www.securitytracker.com/id?1024634