Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, DNS

SR11-041 ISC - BIND är uppdaterad med rättning av en sårbarhet

En allvarlig säkerhetsbrist i BIND har åtgärdats. Sårbarheten kan utnyttjas för att stoppa exekveringen av DNS-tjänsten på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-0414

ISC uppdaterar BIND för att åtgärda en allvarlig säkerhetsbrist. Ett effektivt utnyttjande av bristen kan försätta systemet i ett läge där tjänsten upphör att exekvera. ISC har åtgärdat problemet i versionerna BIND 9.6.3 och 9.7.3. Versioner före BIND 9.7.1 och 9.7.2 samt BIND 9.8 är inte sårbara.

Påverkade versioner

  • BIND 9.7.1 och 9.7.2

Mer information och programrättningar

http://www.isc.org/software/bind/advisories/cve-2011-0414

http://www.kb.cert.org/vuls/id/559980

http://www.securityfocus.com/bid/46491/