Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Apple, Iphone

SR11-146 Apple - Uppdatering av iOS

Tre allvarliga sårbarheter i iOS har rättats.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-3855 CVE-2011-0226 CVE-2011-0227

Uppdateringen av iOS innehåller rättningar av tre stycken allvarliga säkerhetshål. iOS är Apples operativsystem för iPhone, iPad, iPod touch och Apple TV. Två av sårbarheterna kan medge exekvering av godtycklig kod då ett riggat PDF-dokument öppnas. CERT-SE rapporterade om dessa sårbarheter för en dryg vecka sedan.

Uppdatering kan endast göras med hjälp av iTunes. Versionen på uppdateringen skiljer sig åt beroende på produkt:

  • iPhone 4 CDMA: iOS 4.2.9
  • Övriga produkter: iOS 4.3.4

Påverkade versioner

  • Tidigare versioner än iOS 4.2.9 och iOS 4.3.4

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT4802

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2011/Jul/msg00000.html

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2011/Jul/msg00001.html

http://www.securitytracker.com/id/1025785

http://secunia.com/advisories/45224/