Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Microsoft, Månadsuppdatering

SR11-186 Microsoft - Säkerhetsbulletiner för september 2011

Månadens säkerhetsuppdateringar från Microsoft innehåller totalt 5 bulletiner och samtliga klassificeras av Microsoft som "viktiga".

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-1984 CVE-2011-1991 CVE-2011-1986 CVE-2011-1987 CVE-2011-1988 CVE-2011-1989 CVE-2011-1990 CVE-2011-1980 CVE-2011-1982 CVE-2011-0653 CVE-2011-1252 CVE-2011-1890 CVE-2011-1891 CVE-2011-1892 CVE-2011-1893

Följande 5 bulletiner ingår i Microsofts uppdateringspaket för september månad:

MS11-070:

Bulletinen rättar en sårbarhet i WINS (Windows Internet Name Service). Sårbarheten kan utnyttjas av en lokal användare för att förhöja sina rättigheter.

MS11-071:

Bulletinen rättar en sårbarhet i Windows. Sårbarheten kan utnyttjas av en angripare för att exekvera godtycklig kod genom att placera en specialkonstruerad .DLL-fil på samma plats som ett legitimt dokument av typerna: .rtf, .tft och .doc.

MS11-072:

Bulletinen rättar fem sårbarheter i Microsoft Office. Sårbarheterna kan utnyttjas av en extern angripare för att exekvera godtycklig kod, genom att förmå en användare att öppna ett specialkonstruerat Excel-dokument.

MS11-073:

Bulletinen rättar två sårbarheter i Microsoft Office. Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare genom att förmå en användare att öppna ett specialkonstruerat Office-dokument, eller ett legitimt Office-dokument som finns på samma nätverksdelning som en specialkonstruerad DLL-fil. Sårbarheten kan medge godtycklig kodexekvering.

MS11-074:

Bulletinen rättar fem sårbarheter i Microsoft SharePoint och Windows SharePoint Services. Den allvarligaste sårbarheten kan utnyttjas av en användare för att förhöja sina rättigheter, genom att klicka på en specialkonstruerad URL eller besöka en specialkonstruerad webbplats.

Påverkade versioner

  • För detaljerad information om vilka produkter som är sårbara, se länkarna ovan.

Mer information och programrättningar

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-sep-sum