Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR11-191 Adobe - Flertalet sårbarheter i Flash rättade

Ett stort antal sårbarheter har rättats i Flash.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-2426 CVE-2011-2427 CVE-2011-2428 CVE-2011-2429 CVE-2011-2430 CVE-2011-2444

Ett stort antal sårbarheter har rättats i Adobe Flash för Windows, Mac, Linux, Solaris och Android. Flera är av kritisk karaktär vilket kan medföra att godtycklig kod kan exekveras på det lokala systemet.

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än:
  • 10.3.183.10 för Windows, Macintosh, Linux, och Solaris
  • 10.3.186.7 för Android

Mer information och programrättningar

http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-26.html