Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, Chrome, Webbläsare

SR12-013 Google - Flertalet sårbarheter i Chrome

Ny version av Chrome rättar fem sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3924 CVE-2011-3925 CVE-2011-3928 CVE-2011-3927 CVE-2011-3927

Googles webbläsare Chrome innehåller fem sårbarheter där vissa kan leda till exekvering av godtycklig kod om en riggad webbsida besöks.

Den nya versionen av Chrome är 16.0.912.77. Uppdateringen kommer ske automatiskt i bakgrunden. För att skynda på en uppdateringen kan menyalternativet "About Google Chrome" väljas.

Google tackar följande personer för att upptäckt sårbarheterna: Arthur Gerkis, Chamal de Silva, wushi (team509) samt miaubiz.

Påverkade versioner

  • Tidigare versioner än Google Chrome 16.0.912.77 (Windows, Mac samt Linux)

Mer information och programrättningar

http://googlechromereleases.blogspot.com/2012/01/stable-channel-update_23.html

http://secunia.com/advisories/47694/

http://www.securitytracker.com/id/1026569