Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Blixtmeddelande

BM12-001 - Blixtmeddelande från CERT-SE - Remote Desktop sårbar och bör snarast uppdateras

CERT-SE ID: BM12-001
Datum: 2012-03-13
CVE: CVE-2012-0002

Microsoft har rättat en allvarlig sårbarhet i Remote Desktop.

Problembeskrivning

Sårbarheten kan medge exekvering av godtycklig kod genom att angriparen skickar riggade RDP-paket (Remote Desktop Protocol). Angriparen behöver inte vara autentiserad. Microsoft har gett denna sårbarhet en etta i "exploitability index", vilket innebär att det är troligt att stabil och fungerande kod som utnyttjar sårbarheten kan implementeras. Detta tillsammans med att en extern angripare kan utnyttja säkerhetshålet gör den mycket allvarlig.

Modulen "Remote Desktop" är inte påslagen i en standardinstallation. Det finns inga rapporter på att sårbarheten utnyttjas aktivt enligt Microsoft.

Lösning

Microsoft har släppt säkerhetsuppdateringar för mars månad, vilka innehåller en rättning av sårbarheten.

Om uppdateringen av någon anledning inte omedelbart kan installeras är följande skydd möjliga:

* Blocka RDP-porten 3389 (TCP) i brandväggen.

* Inaktivera följande tjänster om de inte används: Terminal Services, Remote Desktop, Remote Assistance, eller Windows Small Business Server 2003 Remote Web Workplace.

* Slå på "Network Level Authentication" (NLA) för att stänga ute icke-autentiserade användare. Hur detta görs finns beskrivet i MS12-020 (se nedan)

Mer information

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2012/03/13/strength-flexibility-and-the-march-2012-security-bulletins.aspx

CERT-SE kommer att uppdatera följande sida om ny information kommer: https://www.cert.se/sarbarheter/sr/sr12-047-microsoft-windows-uppdateringar-foer-mars