Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, VMware

SR12-109 VMware - Flera allvarliga brister åtgärdade i ESXi

Rättning av ESXi åtgärdar hela nio stycken allvarliga säkerhetsbrister.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-4008 CVE-2010-4494 CVE-2011-0216 CVE-2011-1944 CVE-2011-2821 CVE-2011-2834 CVE-2011-3905 CVE-2011-3919 CVE-2012-0841

WMware uppdaterar ett tredjeparts programbibliotek, libxml2, som används i ESXi för att åtgärda nio stycken allvarliga säkerhetsluckor. Bristerna kan om de utnyttjas effektivt användas för att försätta ett system i icke nåbart tillstånd eller för att exekvera skadlig kod på systemet.

Påverkade versioner

  • ESXi 5.0 utan patch ESXi500-201207101-SG

Mer information och programrättningar

http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2012-0012.html

http://secunia.com/advisories/49858/