Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, SeaMonkey, Thunderbird, Mozilla, Firefox

SR12-153 Mozilla - Sårbarheter rättade i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey

Mozilla har släppt uppdateringar och rättar ett flertal sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-3982 CVE-2012-3983 CVE-2012-3984 CVE-2012-3985 CVE-2012-3986 CVE-2012-3987 CVE-2012-3988 CVE-2012-3989 CVE-2012-3990 CVE-2012-3991 CVE-2012-3992 CVE-2012-3993 CVE-2012-3994 CVE-2012-3995 CVE-2012-4179 CVE-2012-4180 CVE-2012-4181 CVE-2012-4182 CVE-2012-4183 CVE-2012-4185 CVE-2012-4186 CVE-2012-4187 CVE-2012-4188

Sårbarheterna kan bland annat medge godtycklig kodexekvering, utnyttjas i XSS-attacker och för att kringgå säkerhetsmekanismer.

För detaljerad information om respektive sårbarhet som rättas, se nedan.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox och Thunderbird versioner tidigare än: 10.0.8 (ESR) är sårbara.
  • Mozilla Firefox och Thunderbird versioner tidigare än 16 är sårbara.
  • Mozilla SeaMonkey versioner tidigare än 2.13 är sårbara.

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/