Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

Det är dags för Linux-adminstratörer att uppdatera bash

En allvarlig sårbarhet har upptäckts i Unix-skalet bash.

Orsaken till problemet är brister i hanteringen av miljövariabler.

Sårbarheten (CVE-2014-6271) kan utnyttjas till att köra godtycklig kod på ett sårbart system.

För mer information:
http://www.csoonline.com/article/2687265/application-security/remote-exploit-in-bash-cve-2014-6271.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2014-6271
https://www.cert.se/2014/09/bm14-001-allvarlig-sarbarhet-i-bash

Uppdateringar

Redhat, Ubuntu och Debian har publicerat rättningar till både CVE-2104-6271 och CVE-2014-7169.
Debian https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/bash
Ubuntu http://www.ubuntu.com/usn/usn-2363-1/
RedHat https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1306.html

cPanel och Cisco har gått ut med att de är sårbara:
http://cpanel.net/cpanel-security-team-bash-cve-2014-6217-and-cve-2014-7169/
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bash

Snort har släppt signaturer för både CVE-2104-6271 och CVE-2014-7169:
http://blog.snort.org/2014/09/snort-community-ruleset-out-of-band.html?