Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet Linux systemd Ubuntu Debian

Kritisk sårbarhet i Linux systemd

Linux systemd har en sårbarhet som möjliggör fjärrkörning av godtycklig kod genom svar på en DNS-fråga som genererar en buffertöverfyllning.

Sårbarheten har funnits i alla versioner av systemd sedan juni 2015 men är nu rättad i de senaste säkerhetsuppdateringarna av Ubuntu, Debian med flera linuxdistributioner.

CERT-SE rekommenderar en skyndsam uppdatering av era system.

Mer läsning

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3341-1/
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-9445
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/06/27/8
https://thehackernews.com/2017/06/linux-buffer-overflow-code.html