Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Publicerad - Sårbarhet, Oracle

Oracle Critical Patch Update

Oracle har publicerat sina kvartalsvis återkommande säkerhetsråd gällande flera av deras produkter. Många har sårbarheter som anses vara kritiska. Säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga.

Sammantaget gäller det 284 stycken sårbarheter varav 28 stycken når CVSSv3 9.8 eller högre och är därmed såväl enkla att utnyttja som att ett angrepp kan ge stora konsekvenser.

Påverkade produkter

Antalet påverkade produkter är stort så de inte listas här. Besök Oracles webbsida [1] för att se vilka produkter som är sårbara.

Rekommenderad åtgärd

Oracle rekommenderar starkt att man installerar säkerhetsuppdateringarna utan dröjsmål. Underlåtenhet att göra så medför risk för lyckade angrepp.

Källa

[1] https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2019-5072801.html