Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Patch-Tuesday, Microsoft

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för mars 2019

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar.[1]
Totalt rättas 72 sårbarheter varav 17 klassas som kritiska. De kritiska kan utnyttjas av en fjärrangripare för att exekvera skadlig kod.

De kritiska sårbarheterna:

CVE-2019-0592 - Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0603 - Windows Deployment Services TFTP Server Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0609 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0639 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0666 - Windows VBScript Engine Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0667 - Windows VBScript Engine Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0680 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0697 - Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0698 - Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0726 - Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0756 - MS XML Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2019-0763 - Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0769 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0770 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0771 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0773 - Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2019-0784 - Windows ActiveX Remote Code Execution Vulnerability

Rekommendation

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara system snarast för att upprätthålla en grundläggande nivå av systemsäkerhet.

Källor

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance