Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, GPS

Överslag i veckonumrering hos GPS-systemet

Den 6 april 2019 kommer ett överslag i veckonumreringen hos GPS-systemet att ske vilket
innebär att GPS-tidens veckonummer börjar om från 0. Detta kan medföra felaktig
tidsangivelse i vissa GPS-enheter.
Ägare och operatörer av kritisk infrastruktur och andra användare som erhåller UTC-tid
från mottagare av GPS-signaler bör beakta denna händelse och de möjliga konsekvenser
händelsen kan ha på pålitligheten hos den erhållna UTC-tiden.

Orsak

Tiden i GPS-systemet bygger på veckonummer som av tekniska skäl är begränsat till 1024
veckor. Vecka noll i GPS-systemet inträffade första gången i januari 1980. Därefter har
överslag i veckonumreringen skett i augusti 1999 och kommer att ske igen den 6 april
2019, 1024 veckor senare.

Rekommendationer

CERT-SE och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill med detta meddelande informera om
det potentiella problemet och uppmuntra till egen analys av frågan. De rekommendationer
som ges av amerikanska Department of Homeland Security är att användare av systemet:

  • undersöker och förstår sina potentiella beroenden av GPS för att erhålla UTC-tid
  • kontaktar tillverkaren av sin(a) GPS-mottagare för att
    • få information om hur tillverkaren har förberett sig inför händelsen
    • få information om vad som behöver göras för att säkerställa avbrottsfri tillgång till UTC-tid under och efter det aktuella datumet
  • försäkrar sig om att mottagarnas firmware är uppdaterad

Källa

[1] https://ics-cert.us- cert.gov/sites/default/files/documents/Memorandum_on_GPS_2019.pdf
[2] https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/easa-sib-2019-01r1-gp-week-rollover/