Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, RDP, Microsoft

Utökad information om säkerhetsuppdateringar från Microsoft

Med anledning av att tre av sårbarheterna som vi informerat om tidigare [1] har fått ökad uppmärksamhet, väljer CERT-SE att gå ut med en utökad information om att uppdatera sårbara system så snart som möjligt.

  CVE-2019-1162: Eskalering av privilegier i ALPC [2][3]
  CVE-2019-1181: Fjärrexekvering av godtycklig kod över RDP [4]
  CVE-2019-1182: Fjärrexekvering av godtycklig kod över RDP [4]

Sårbarheten i ALPC tillåter eskalering av privilegier till SYSTEM [2][3].
Project Zero som upptäckte sårbarheten har dessutom publicerat "proof of concept"-kod.[5]

Sårbarheterna i Remote Desktop Services [4] har Microsoft själva upptäckt.
Dessa har i likhet med BlueKeep (CVE-2019-0708) liknande egenskaper och kräver varken användarinteraktion eller autentisering för att utnyttjas.
I motsats till Bluekeep är alla supporterade versioner av Windows sårbara.

Rekommendationer

CERT-SE har ännu inte sett att dessa sårbarheter utnyttjas aktivt på internet, men indikationer på ökade RDP-skanningar efter sårbara enheter finns. Därför rekommenderar CERT-SE att sårbara system uppdateras omgående.

Se även CERT-SE:s tidigare rekommendationer gällande RDP [6][7].

Källor

[1] Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för augusti 2019
[2] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2019-1162
[3] https://googleprojectzero.blogspot.com/2019/08/down-rabbit-hole.html
[4] https://msrc-blog.microsoft.com/2019/08/13/patch-new-wormable-vulnerabilities-in-remote-desktop-services-cve-2019-1181-1182/
[5] https://github.com/taviso/ctftool
[6] https://www.cert.se/2019/05/kritisk-sarbarhet-i-windows-remote-desktop-services
[7] https://www.cert.se/2018/10/information-om-skanningar-av-rdp-protokollet