Säkerhetsuppdateringar Adobe

Sårbarhet Adobe Patch-Tuesday

Adobe har levererat sina månatliga säkerhetsuppdateringar för januari 2020 [1].

Sårbarheterna i Adobe Illustrator CC 2019 anses vara kritiska och kan möjliggöra för en angripare att exekvera godtycklig kod.

Påverkade produkter

Adobe Experience Manager [2]
Adobe Illustrator CC 2019 [3]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter snarast.

Källor:

[1] https://helpx.adobe.com/security.html

[2] https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-01.html

[3] https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-03.html