Microsofts säkerhetsuppdateringar för februari

Sårbarhet Microsoft Patch-Tuesday

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar. Totalt 101 sårbarheter åtgärdas, varav 10 betraktas som kritiska. Flera av sårbarheterna kan utnyttjas till att via fjärranslutning exekvera skadlig kod och ta kontroll över användarkonton och system [1].

Påverkade produkter

De kritiska sårbarheterna påverkar bland annat Windows Remote Dekstop Client, Windows Media Foundation, ChakraCore (JavaScript engine for Microsoft Edge) och Windows i allmänhet.

Microsoft Windows
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Edge (Chromium-based)
ChakraCoreInternet Explorer
Microsoft Exchange Server
Microsoft SQL Server
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Windows Malicious Software Removal Tool
Windows Surface Hub

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance