Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för juni

Sårbarhet Adobe Månadsuppdatering Patch-Tuesday

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för kritiska sårbarheter i bland annat Adobe Acrobat och Reader. Framgångsrik exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod på det angripna systemet [1].

Påverkade produkter

Månadens säkerhetsuppdatering hanterar sårbarheter i följande Adobe-produkter:

Adobe Connect
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Adobe Photoshop
Adobe Experience Manager
Adobe Creative Cloud Desktop Application
Adobe RoboHelp Server
Adobe Photoshop Elements
Adobe Premiere Elements
Adobe After Effects
Adobe Animate

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera påverkade produkter snarast.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security.html