Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för oktober

Sårbarhet Adobe Månadsuppdatering Patch-Tuesday

Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar för kritiska sårbarheter i flera produkter, bland annat i Acrobat och Reader för Windows och macOS [1].Flera av sårbarheterna kan utnyttjas för att fjärrköra godtycklig kod och kan medföra att en angripare kan ta kontroll över ett drabbat system. Det finns även ett par kritiska XSS-sårbarheter i Campaign Standard för Windows och Linux, som hanteras i säkerhetsuppdateringen. Dock finns i dagsläget inga rapporter om att någon av sårbarheterna utnyttjas aktivt.

Påverkade produkter

Adobe AcrobatAdobe ReaderAdobe ConnectAdobe Reader MobileAdobe ops-cliAdobe CommerceAdobe Campaign Standard

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringen.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security.html/security/security-bulletin.ug.html