Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - phishing

Flera fall av nätfiske - öka vaksamheten (Uppdaterad 2022-03-30)

Under den senaste tiden har CERT-SE uppmärksammat flera fall av nätfiske. Mejlen och sidorna som mejlen länkar till kan framstå som trovärdiga och CERT-SE vill därför uppmana till ökad vaksamhet.

Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

Även om nätfiske är vanligt förekommande finns det i nuläget anledning att vara extra vaksam. Mejlen kan se trovärdiga ut och komma från avsändare som mottagaren litar på, så som organisationer mottagaren tidigare haft kontakt med. Sidorna mejlen länkar till har ofta utformats för att framstå som tillförlitliga, exempelvis genom att utnyttja en logga från organisationen mejlet ser ut att komma från, och metoderna som används förbättras ständigt. Genom att få åtkomst till ett konto kan obehörig använda det kontot för att skicka ut ytterligare mejl och försöka komma åt fler konton.

Uppdatering 2022-03-30

En användare lockas via mejl att besöka en falsk webbsida där hen uppmanas ange inloggningsuppgifter till sitt mejlkonto. Bedragarna loggar sedan själva in på mejlkontot via Office 365. Om kontot ser tillräckligt intressant ut ändrar de inställningarna för kontot så att inkommande mejl, eller en kopia av mejlen, eftersänds till bedragarnas egna mejlkonto. Inställningar för eftersändning syns inte i administrationsgränssnittet för kontot varför användaren inte känner till att så sker.

CERT-SE har noterat att länkarna i mejlen som mottas ofta går till en sida som i sin tur hänvisar till .slab.com. På sidan uppmanas användaren att klicka på en knapp för att logga in och hänvisas då till en sida med adressen .windows.net. Där ombeds användaren fylla i sina inloggningsuppgifter.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering.

CERT-SE rekommenderar vidare att, om ni inte använder er av slab[.]com, blockera den i brandväggen samt att kontrollera loggar de senaste två veckorna om någon användare har varit i kontakt med angivna sidor.

Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta erforderliga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av den anställdas konto.

Utöver det bör anställda informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om nätfiskarnas metodik. Inför effektiv lösenordspolicy. Om du som användare vet med dig att du klickat och angett dina inloggningsuppgifter, meddela genast din IT-ansvarige.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske. Se även artikeln CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS.