Oracles kvartalsvisa säkerhetsuppdatering för juli 2022

Sårbarhet Oracle

Oracle har publicerat sina återkommande uppdateringar gällande flera av deras produkter. Totalt hanterar säkerhetsuppdateringen 349 sårbarheter varav flera är kritiska. [1]Sårbarheten CVE-2022-22947 har fått CVSS-klassning 10.0 av 10 och påverkar produkterna Oracle Communications Cloud Native Core Binding Support Function, Oracle Communications Cloud Native Core Console, Oracle Communications Cloud Native Core Network Repository Function och Oracle Communications Cloud Native Core Security Edge Protection Proxy.

Dessa sårbarheter, och flera av de andra som åtgärdas i säkerhetsuppdateringen, möjliggör för en angripare att fjärrexekvera skadlig kod utan autentisering.

Påverkade produkter

Antalet påverkade produkter är för stort för att listas här. Se Oracles webbsida för att se vilka produkter som är sårbara. [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna utan dröjsmål.

Källor

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html