Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

Allvarlig sårbarhet i Palo Altos PAN-OS (Uppdaterad 2022-08-19)

Palo Alto Networks varnar för en allvarlig sårbarhet i operativsystemet PAN-OS, som används i Palo Altos Networks brandväggar. Sårbarheten har graderats till 8.6 på CVSS-skalan [1]. För att sårbarheten ska kunna utnyttjas krävs att ett antal villkor i konfigurationen är uppfyllda. För ytterligare information se Palo Altos säkerhetsmeddelande [2].

Palo Alto Networks ger i sitt säkerhetsmeddelande förslag på mitigerande åtgärder [2].

Uppdatering 2022-08-19

Palo Alto Networks har nu släppt en patch som hanterar sårbarheten [2].

Påverkade produkter

PAN-OS 10.2
PAN-OS 10.1
PAN-OS 10.0
PAN-OS 9.1
PAN-OS 9.0
PAN-OS 8.1

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt. Palo Alto har tidigare även publicerat förslag på mitigerande åtgärder att vidta för att hantera sårbarheten.

Källor

[1] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0028
[2] https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2022-0028