Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - CTF

CERT-SE CTF2022

Antar du vår utmaning?

Även i år har CERT-SE en utmaning (CTF) i samband med den europeiska cybersäkerhetsmånaden. Utmaningen vänder sig till alla med it-säkerhetsintresse. [1, 2]

<scenario>
CERT-SE har återigen kommit över nätverkstrafik från den fiktiva hackergruppen ”Medelålders Sura Blackhats”.
Kan du hitta alla flaggorna?
</scenario>

I .zip-filen nedan finns en nätverksdump (PCAP) som innehåller totalt sex flaggor med formatet ”CTF[xxxxxxxxxx]” som ska vara ord eller namn (alltså inte slumpvisa bokstäver).

När du hittat så många flaggor du kan så mejlar du oss dessa samt en beskrivning av hur du löst de olika uppgifterna. Mejla till cert@cert.se och ange ”CTF2022” som ärenderad. Snabbast, flest flaggor och bäst beskrivning premieras.

OBS, vi kommer bara acceptera ett svar per person så se till att hitta så många flaggor som möjligt innan du skickar in. Sista dagen att skicka in svar är den 31 oktober 2022.

CERT-SE_CTF2022.zip
(12957299 bytes, sha256: cf088acc3d4cd12b2b4c7f9a2b3a4a8f48a1a6231d302acb12e646b4cba8b61b)


Will you accept our challenge?

It's time for CERT-SE's annual challenge (CTF) to coincide with the European cyber security month. This challenge is aimed at anyone with an interest in IT security. [1, 2]

<scenario>
CERT-SE has, yet again, come across network traffic from the fictional hacker group "Medelålders Sura Blackhats".
Can you find all the flags?
</scenario>

In the .zip file below there is a network dump (PCAP) that contains a total of six flags in the format "CTF[xxxxxxxxxx]", these are words or names, so not random letters.

When you have found as many flags as you can, feel free to email them to us including a description of how you solved the various tasks. Send your email to cert@cert.se with "CTF2022" as the subject of the email. The fastest responses, with most flags and the best descriptions are awarded.

NOTE, we will only accept one response per person so make sure to find as many flags as possible before submitting. The last day to send in answers is 31 October, 2022.

CERT-SE_CTF2022.zip
(12957299 bytes, sha256: cf088acc3d4cd12b2b4c7f9a2b3a4a8f48a1a6231d302acb12e646b4cba8b61b)

Källor

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag#Computer_security
[2] https://cybersecuritymonth.eu/