Kritisk sårbarhet i Fortinet-produkter

Sårbarhet Fortinet

Fortinet har publicerat en varning om en kritisk sårbarhet som påverkar FortiOS och FortiProxy. [1]Sårbarheten CVE-2022-40684 gör det möjligt för en angripare att genom särskilt utformade http-förfrågningar kringgå autentiseringsprocessen och göra ändringar i det administrativa gränssnittet i FortiOS och FortiProxy.

Uppdatering 2022-10-14

Kod (proof of concept, PoC) som aktivt utnyttjar den kritiska sårbarheten CVE-2022-40684 har nu släppts. Se därför till att uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt. [2,3]

Påverkade produkter

FortiOS (versionerna 7.0.0 till 7.0.6 samt 7.2.0 till 7.2.1)FortiProxy (versionerna 7.0.0 till 7.0.6 samt 7.2.0)FortiSwitchManager (versionerna 7.0.0 till 7.2.0)

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringen så snart som möjligt. Vi rekommenderar även att om möjligt stänga av https-administrationen på de gränssnitt som är nåbara från internet och bara köra på lokala nätverk tills uppdateringen är installerad.

Källor

[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-377

[2] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/exploit-available-for-critical-fortinet-auth-bypass-bug-patch-now/

[3] https://www.horizon3.ai/fortios-fortiproxy-and-fortiswitchmanager-authentication-bypass-technical-deep-dive-cve-2022-40684/