Oracles kvartalsvisa säkerhetsuppdatering för oktober 2022

Sårbarhet Oracle

Oracle har publicerat sina återkommande uppdateringar gällande flera av deras produkter. Totalt hanterar säkerhetsuppdateringen 370 sårbarheter varav flera är kritiska. [1]48 av sårbarheterna som hanteras i säkerhetsuppdateringen har en CVSS-klassning på 9,8. De gör det möjligt för en angripare att utan autentisering skaffa sig fjärrtillgång till system med den sårbara programvaran och ta över kontrollen över den.

Påverkade produkter

Antalet påverkade produkter är för stort för att listas här. Se Oracles webbsida för att se vilka produkter som är sårbara. [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt.

Källor

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html