Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, Fortinet

Fortinets månatliga säkerhetsuppdateringar för april

Fortinet har släppt månatliga säkerhetsuppdateringar för april som berör ett flertal av företagets produkter. Sammanlagt rättas 21 sårbarheter varav en kritisk. [1]

En kritisk sårbarhet i produkten FortiPresence (CVE-2022-41331, CVSS-klassning 9,3) gör det möjligt för en icke-autentiserad angripare att på distans komma åt Regis- och MonoDB-instanser med hjälp av specialutformade autentiseringsanrop. [2]

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som uppdateras, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://www.fortiguard.com/psirt-monthly-advisory/april-2023-vulnerability-advisories
[2] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-355