Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Ett blixtmeddelande har felaktigen gått ut från CERT-SE

För mer information, se: https://www.cert.se/2023/09/uppdatering-gallande-felaktiga-utskick

Publicerad - Sårbarhet, Oracle

Oracles kvartalsvisa säkerhetsuppdatering för april 2023

Oracle har publicerat en av sina återkommande uppdateringar gällande flera av sina produkter. Totalt hanterar säkerhetsuppdateringen 433 sårbarheter varav många är kritiska. [1]

65 av sårbarheterna som hanteras i säkerhetsuppdateringen har en CVSS-klassning på 9,8 eller högre. Ett stort antal av dem gör det möjligt för en angripare att utan autentisering skaffa sig fjärrtillgång till sårbara system.

Påverkade produkter

Se Oracles webbplats för att en komplett lista över vilka produkter som är sårbara. [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt.

Källor

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2023.html