Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för maj 2023

Sårbarhet Microsoft patchtisdag

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för maj månad. Uppdateringen rättar 40 sårbarheter varav sex anses kritiska. Två sårbarheter har utnyttjats som nolldagssårbarheter.[1]

En av de rättade sårbarheterna (CVE-2023-29336, CVSS-klassning 7.8) som utnyttjas aktivt finns i Win32k-drivrutinen i Microsoft Windows och kan utnyttjas av en angripare för att eskalera behörigheter till system, dock krävs lokal tillgång till sårbara system. Den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten CISA har lagt till sårbarheten i sin Know Exploited Vulnerabilities Catalog.[2,3]

En annan rättad sårbarhet (CVE-2023-24932, CVSS-klassning 6.7) som utnyttjas aktivt finns i Secure Boot som har utnyttjats av angripare för att installera BlackLotus UEFI bootkit. För att nyttja sårbarheten krävs fysisk tillgång eller administrativa behörigheter till sårbara system.[4,5]

I uppdateringen rättas även två kritiska sårbarheter som gör det möjligt för angripare att fjärrköra kod. Den ena (CVE-2023-24941, CVSS-klassning 9.8) finns i Windows Network File System (NFS) och kan utnyttjas med hjälp av ett specialutformat anrop till NFS. För denna sårbarhet erbjuder Microsoft mildrande åtgärder. Den andra (CVE-2023-28283, CVSS-klassning 8.1) finns i Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och kan utnyttjas med hjälp av specialutformade anrop till LDAP. Ett lyckat angrepp förutsätter dock ett för angriparen gynnsamt utfall i ett så kallat “race condition” (ungefär “konkurrenstillstånd”).[6,7]

Värt att notera är även att Microsoft rättar en sårbarhet i Microsoft Sharepoint Server (CVE-2023-24950, CVSS-klassning 8.8) som kan utnyttjas av angripare med behörighet att skapa sajter att på distans för att förmå servern att läcka sin NTLM-hash. [8]

Påverkade produkter

För en komplett lista över produkter som uppdateras denna månad, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast uppdatera sårbara produkter.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-May

[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29336

[3] https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog

[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24932

[5] https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5025885-how-to-manage-the-windows-boot-manager-revocations-for-secure-boot-changes-associated-with-cve-2023-24932-41a975df-beb2-40c1-99a3-b3ff139f832d

[6] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24941

[7] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-28283

[8] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24950