Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning i Sverige

övning

Under månadsskiftet maj-juni pågår övningen Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 i Sverige. Det är den första övningen där de nordiska ländernas nationella CSIRT-funktioner övar tillsammans med amerikanska motsvarigheter.

Övningen är en teknisk simulering och från Sverige deltar teknisk personal från CERT-SE. “Det är viktigt att öva med andra länder eftersom Sverige behöver samarbeta internationellt för att skydda samhällets funktionalitet vid cyberhot. Då incidenter är gränsöverskridande är det viktigt med bra samarbete för att kunna hantera situationen snabbt och effektivt”, säger Andreas Rappe, chef för CERT-SE vid MSB.

Övningen arrangeras av MSB i samarbete med FOI.

För fullständigt pressmeddelande, besök: https://www.msb.se/sv/om-msb/press/#/pressreleases/msb-vaerd-foer-internationell-cybersaekerhetsoevning-i-sverige-3256050