Kritiska sårbarheter i SonicWall-produkter

Sårbarhet

SonicWall har publicerat säkerhetsuppdateringar som hanterar flera kritiska sårbarheter i SonicWall GMS och Analytics [1].

Påverkade produkter

GMS - Virtual Appliance 9.3.2-SP1 och tidigare versioner
GMS - Windows 9.3.2-SP1 och tidigare versioner
Analytics - 2.5.0.4-R7 och tidigare versioner

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart det är möjligt.

Källor

[1] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2023-0010