CERT-SE CTF 2023

ctf utmaning capture the flag cybersäkerhetsmånaden

Antar du vår utmaning?

Även i år har CERT-SE en utmaning (CTF) under cybersäkerhetsmånaden. Denna utmaning vänder sig till alla med it-säkerhetsintresse. [1][2]

  <scenario>
  CERT-SE har kommit över filer från en tidigare okänd fiktiv gruppering av
  hackers. I dessa filer finns "flaggor" gömda.
  Kan du hitta alla flaggorna?
  </scenario>

I .zip-filen under finns en nätverksdump (PCAP) och ett dokument som innehåller totalt sju stycken flaggor, dessa har formatet ”CTF[xxxxxxxxxx]”.

När du känner att du hittat så många flaggor du kan så får du gärna mejla oss dessa samt en beskrivning av hur du löst de olika uppgifterna till cert@cert.se, skriv ”CTF2023” i ärenderaden för mejlet. Snabbast, flest flaggor och bäst beskrivning premieras.

OBS, vi kommer bara acceptera ett svar per person så se till att hitta så många flaggor som möjligt innan du skickar in. Sista dagen att skicka in svar är 31 oktober 2023.

CERT-SE_CTF2023.zip (36089982 bytes, sha256: 6823958ff25220d4a8dbdba52ef53f6f0359c28ef7094ea860ec317c1235c19f)


Will you accept our challenge?

This year, too, CERT-SE has a challenge (CTF) during the cyber security month. This challenge is aimed at anyone with an interest in IT security. [1][2]

  <scenario>
  CERT-SE has come across files from a previously unknown fictional hacker
  group. In these files there's "flags" hidden.
  Can you find all the flags?
  </scenario>

In the .zip file below there is a network dump (PCAP) and a document that contains a total of seven flags, these have the format “CTF[xxxxxxxxxx]”.

When you feel that you have found as many flags as you can, feel free to email us these and a description of how you solved the various tasks to cert@cert.se, write “CTF2023” as the subject of the email. Fastest, most flags and best descriptions are awarded.

NOTE, we will only accept one response per person so be sure to find as many flags as possible before submitting. The last day to send in answers is 31st October 2023.

CERT-SE_CTF2023.zip (36089982 bytes, sha256: 6823958ff25220d4a8dbdba52ef53f6f0359c28ef7094ea860ec317c1235c19f)

Källor / sources

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag_(cybersecurity) [2] https://cybersecuritymonth.eu