Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Trusted Introducer, TI

CERT-SE har fått förnyad certifiering från Trusted Introducer

CERT-SE har fått förnyad certifiering från Trusted Introducer (TI).

Trusted Introducer (TI) etablerades av den europeiska CERT-gemenskapen år 2000 för att möta gemensamma behov och för att tillhandahålla tjänster och stöd till säkerhets- och incidentresponsteam. TI delar in team i tre nivåer baserat på vilken mognadsnivå de kan visa att de har: listad, ackrediterad och certifierad, där certifierad är den högsta nivån.

CERT-SE har genomgått en process och fått sin certifiering från Trusted Introducer (TI) förnyad. CERT-SE uppnådde nivån certifierad första gången 2011 och har även tidigare fått förnyad certifiering 2015 och 2019.

Mer information om CERT-SE:s certifiering finns här:
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/cert-se.html

Läs mer om Trusted Introducer här:
https://www.trusted-introducer.org/