Information gällande felaktigt utskick från CERT-SE

Rättelse

På morgonen vid niotiden måndagen 25 september skickade CERT-SE ett felaktigt meddelande ut till mottagare på sändlistan för blixtmeddelande. Orsaken till utskicket var ett handhavandefel. CERT-SE har mottagit telefonsamtal och mejl angående detta.

Informationen i meddelandet är inget som mottagarna behöver agera på. Vi ber er att radera det felaktiga mejlet.

Vi ber om ursäkt för det inträffade. Händelsen är särskilt olycklig med tanke på att sändlistan för blixtmeddelande är en viktig kanal för CERT-SE, där informationen oftast är en uppmaning till omedelbar åtgärd.

Vi kommer att justera vår rutin och införa extra steg för kvalitetssäkring av dessa utskick.

Vid frågor, kontakta oss på: cert@cert.se eller 010-240 10 10