Kritisk sårbarhet i Cisco Emergency Responder

Sårbarhet

Cisco erbjuder en uppdatering för sårbarheten CVE-2023-20101 med nivån 9,8 enligt CVSSv3.1.

Produktens mjukvara har levererats med ett aktiverat root-konto och ett hårdkodat lösenord som inte kan bytas ut eller tas bort. En angripare kan på distans logga in som root med standardlösenordet på en sådan enhet och därefter utföra godtyckliga kommandon. [1]

Påverkade produkter

Cisco Emergency Responder Release 12.5(1)SU4

Rekommendationer

Uppdatera omgående produkten eller stäng av den i väntan på uppdatering.

Källor

[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cer-priv-esc-B9t3hqk9